Ochrana soukromí

Podmínky zpracování osobních údajů
uchazeče o zaměstnání

Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání a se zařazením do databáze uchazečů obchodní společnosti Grand IT s.r.o., se sídlem Kancelářská budova Garden Eleven, Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO 28938526, vedená rejstříkovým soudem v Praze v oddíle C, vložka 154404 („Grand IT“).

Za účelem možného uzavření pracovní smlouvy v souvislosti s Vaší reakcí na náš inzerát, bude Grand IT zpracovávat Vaše osobní údaje, jako potenciálního uchazeče pro budoucí pracovní příležitosti v rozsahu: [jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, odkaz na LinkedIn profil, dosažené vzdělání, předchozí praxe], které jsou uvedeny ve Vašem životopise. Grand IT bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje (i) manuálně a automaticky v elektronické a listinné podobě, (ii) prostřednictvím svých odpovědných zaměstnanců, (iii) po dobu 2 let ode dne udělení souhlasu se zpracováním. Zpracováním Vašich osobních údajů budete moct kdykoliv odvolat, a to dopisem doručeným do sídla Grand IT, odpovědí na email, ve kterém Vás jako uchazeče informujeme o uchování Vašich osobních údajů, nebo prostřednictvím e-mailu hr@grandit.cz.

Poučení:

Grand IT Vás dále tímto informuje, že máte právo na přístup svých osobních údajů, jakož i na opravu těchto osobních údajů. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že Grand IT provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Grand IT o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Grand IT odstranilo takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů nebo případně o omezení zpracování vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním výše uvedených osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Tento web nepoužívá žádné cookies.